13 Oct

რეკლამა საერთაშორისო ბაზარზე

რეკლამას საერთაშორისო მარკეტინგული ასოციაცია განმარტავს, როგორც კონკრეტული იდენტიფიცირებული სპონსორის მიერ პროდუქტის, მომსახურების ან იდეის დადებითი კუთხით წარმოდგენას. რეკლამის მიზანია მომსახურების, პროდუქტის თუ იდეის შესახებ მოახდინოს სასურველი აზრის ფორმულირება საზოგადოებაში.

Read More

7 Oct

BLOG

ბოლო დროს ხშირად საუბრობენ ინტერნეტზე, როგორც ყველაზე სწრაფად მზარდ მედია საშუალებაზე. ადამიანები სულ უფრო ნაკლებად ყიდულობენ ბეჭდურ მედიას და ამის სანაცვლოდ ახალ ამბებს ინტერნეტით იგებენ, ერთერთ ასეთ არხად შეიძლება ბლოგოსფერო (blogosphere) ჩაითვალოს.

Read More

7 Oct

რა პიროვნული თვისებები გვჭირდება საზოგადოებასთან ურთიერთობის სფეროში სამუშაოდ?

ჩამონათვალს, რომელიც გულდასმით გაკეთებულ შეფასებებს ემყარება, შეუძლია, გაზომოს თქვენი პიროვნული თვისებების ეფექტურობა საზოგადოებასთან ურთიერთობის პროფესიის მახასიათებლების მიხედვით.

Read More

28 Sep

რჩევები მათთვის, ვინც სიტყვით გამოსვლას გეგმავს

ფართო აუდიტორიის წინაშე სიტყვით გამოსვლა ხშირად არც ისე ადვილია. წარმოსათქმელი სიტყვის ლექსიკაზე დიდადაა დამოკიდებული, რამდენად გასაგები და ადვილად აღსაქმელი იქნება სიტყვა აუდიტორიისთვის. ლექსიკის სწორად შესარჩევად გთავაზობთ რამდენიმე რჩევას...

Read More

27 Sep

სოციალური მედიის მნიშვნელობა ბიზნესში

სოციალური მედიის მნიშვნელობა დღითიდღე იზრდება, რაც დიდ წილად ინტერნეტის განვითარებამ განაპირობა, ეს კი თავის მხრივ საშუალებას აძლევს უამრავ ადამიანს გაცვალოს აზრი, რაც ხელს უწყობს კომპანიის იმიჯის ჩამოყალიბებას სოციალურ ქსელში. მისი საშუალებით წუთში ათასობით და მილიონობით ადამიანისთვის შეიძლება ხმის მიწვდენა.

Read More

26 Sep

ვებ-პროექტების დაგეგმვა

ვიდრე ამა თუ იმ ინტერნეტ-პროექტის განხორციელებას დავიწყებთ, იგი კარგად უნდა დავგეგმოთ. რატომ არის დაგეგმვა მნიშვნელოვანი?

Read More

23 Sep

ყველაზე ეფექტური საკომუნიკაციო არხები

ბრენდის დამკვიდრებისა და ადაპტაციისთვის ერთერთ უმნიშვნელოვანეს ფაქტორს წარმოადგენს სწორი კომუნიკაცია, სწორი საკომუნიკაციო საშუალების შერჩევა. ხშირ შემთხვევაში სწორედ კომუნიკაციის შედეგად ხდება უკვე ჩამოყალიბებული დამოკიდებულებისა და განწყობის სტიმულირება და ქცევის სახით მისი განხორციელება.

Read More

27 Aug

ვებგვერდი - ჟურნალისტებთან კომუნიკაციის დამყარების საშუალება

ვებგვერდებს ორგანიზაციებში სიმბოლურად არ ქმნიან, ძალიან მნიშვნელოვანი ის ფუნქციური და პრაქტიკული სახით შეიქმნას. ვებგვერდს „თაროზე შემოსადებად“ არ ქმნიან, მას ძალიან მნიშვნელოვანია, რომ რაც შეიძლება მეტი ადამიანი ესტუმროს, პოტენციურ მომხმარებელთა შორის კი ყოველთვის არიან ჟურნალისტები, რომლებმაც თქვენი ორგანიზაციის შესახებ ინფორმაციის მოძიებისთვის აქტიურად უნდა გამოიყენონ თქვენი ვებგვერდი.

Read More

24 Aug

საიტის შექმნის ეტაპები - მოკლე ინსტრუქცია

საიტი ნებისმიერი ორგანიზაციის ფუნქციონირებისთვის ერთერთ უმნიშვნელოვანეს შემადგენელ კომპონენტს წარმოადგენს, შესაბამისად საჭიროა მისი შექმნისას სწორი და გააზრებული წესებით ვიხელმძღვანელოთ. ის მთავარი ინფორმაციული იარაღია და ფაქტობრივად, ჩვენი სავიზიტო ბარათია მომხმარებლის მოზიდვისა თუ დაინტერესების პროცესში. ამიტომ ძალიან მნიშვნელოვანია ჩვენი საიტი იყოს არა უბრალოდ ლამაზი ნახატებისა და პროგრამული კოდების კოლექცია, არამედ ფუნქციური და საჭირო ინფორმაციით დატვირთული, რომელიც თქვენს მოთხოვნებზეა მორგებული და თქვენი ორგანიზაციის ინდივიდუალურ სტილს უსვამს ხაზს.

Read More

31 Jul

როგორ უნდა დავწეროთ ახალი ამბების რელიზი?

ერთერთი მნიშვნელოვანი დოკუმენტი, რომელიც კარგ წერით (ე.წ. კოპირაიტინგის) უნარებს მოითხოვს არის ახალი ამბების რელიზი.მისი მთავარი დანიშნულება მასობრივი ინფორმაციის საშუალებებისთვის ინფორმაციის მიწოდებაა. ამ დოკუმეტით თქვენ მხოლოდ ჟურნალისტთან არა ამყარებთ ურთიერთობას, არამედ ჟურნალისტი თქვენთვის ხდება საშუალება თქვენი მთავარი სათქმელი ფართო აუდიტორიას მიაწოდოთ, შესაბამისად, ძალიან მნიშვნელოვანია ჟურნალისტისთვის საჭირო მოთხოვნებს აკმაყოფილებდეს თქვენი ახალი ამბების რელიზი.

Read More