რჩევები მათთვის, ვინც სიტყვით გამოსვლას გეგმავს

28 September 2016 PR & Copywriting

ფართო აუდიტორიის წინაშე სიტყვით გამოსვლა ხშირად არც ისე ადვილია. წარმოსათქმელი სიტყვის ლექსიკაზე დიდადაა დამოკიდებული, რამდენად გასაგები და ადვილად აღსაქმელი იქნება სიტყვა აუდიტორიისთვის. ლექსიკის სწორად შესარჩევად გთავაზობთ რამდენიმე რჩევას:

  • გამოიყენეთ პირის ნაცვალსახელები - „თქვენ“, „ჩვენ“ სასაუბრო ელფერს აძლევს სიტყვით გამოსვლას და აუდიტორიას მიანიშნებს, რომ გამომსვლელი მათ ესაუბრება;
  • თავი აარიდეთ პროფესიულ ჟარგონს - ყველა სფეროს აქვს სპეციალური ლექსიკა. ნუ გამოიყენებთ აკრონიმებს, ეს შესაძლოა ყველამ არ იცოდეს.
  • გამოიყენეთ უბრალო სიტყვები - ნუ იტყვით „ბეჭდვით მედიას“, როდესაც შეგიძლიათ თქვათ: „გაზეთები“, ნუ იტყვით „ხელეწიფება“, როდესაც შეგიძლიათ თქვათ „შეუძლია.“
  • დაამრგვალეთ რიცხვები - ნუ იტყვით „25,352,000“, თქვით, „25 მილიონზე მეტი ვებსაიტი.“
  • გამოიყენეთ შემოკლებული ფორმები - თქვით „შორსაა“, ნაცვლად იმისა, რომ თქვათ „შორს არის“.
  • თავი აარიდეთ მრავალსიტყვაობას - ნუ იტყვით „მიუხედავად იმისა, რომ“, როცა შეგიძლიათ თქვათ „რადგან“
  • გამოიყენეთ ზმნის აქტიური ფორმები - თქვით „ვფიქრობ“, ნაცვლად იმისა, რომ თქვათ „ჩემი შეხედულებით“.
  • გამოიყენეთ შედარებები და კონტრასტები - „მოგების გადასახადის ერთი პროცენტით ბიბლიოთეკის სამ ფილიალს ააშენებდა კაცი“.