ჩვენი შესრულებული პროექტები

წარმატებული პროექტი იქმნება, დამკვეთის მოთხოვნების გაცნობიერებით

DRR CBA Tool

აპლიკაცია შექმნილია სამხრეთ კავკასიაში შვეიცარიის თანამშრომლობის ოფისის მიერ განხორციელებული პრევენციისა და მზაობის პროექტის ფარგლებში. მისი საშუალებით შესაძლებელია...

Read More